تعدادی Extension Method برای لیست ها

۱۳۹۰/۰۹/۲۱ ۱۲:۱۱ Salar https://www.blogger.com/profile/08261083424775464146 منتشر شده در تاریخ : ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ دسته بندی : ، ، 0

جهت سهولت در کار با لیست ها و مجموعه ها تعدادی متد اضافه شونده (Extension Method) رو همیشه استفاده می کنم. تعدادی از اونها جمع بندی کردم که در ادامه قابل دانلود است.

لیست متد ها برای کار با لیست ها:
void ForEachAction<T>(this IEnumerable<T> enumerable, Action<T> action)
void AddRange<T>(this ICollection<T> collection, IEnumerable<T> enumerable)
void RemoveFromIList<TSource>(this IList<TSource> source, Func<TSource, bool> predicate)
ObservableCollection<T> ToObservableCollection<T>(this IEnumerable<T> source)
TSource FirstOrDefaultFast<TSource>(this IList<TSource> list, Func<TSource, bool> predicate)
int FirstIndexOf<T>(this IList<T> list, Func<T, bool> predicate)
void RemoveFirst<T>(this IList<T> list, Func<T, bool> predicate)
void RemoveLast<T>(this IList<T> list, Func<T, bool> predicate)
T MinValue<T>(this IList<T> list, Func<T, int> function)
T MinValue<T>(this IEnumerable<T> enumerable, Func<T, int> function)
T MaxValue<T>(this IList<T> list, Func<T, int> function)
T MaxValue<T>(this IEnumerable<T> enumerable, Func<T, int> function)
لیست سایر متد ها:
DateTime ToEndTimeOfDay(this DateTime dateTime)
DateTime ToStartTimeOfDay(this DateTime dateTime)
string GetDescription(this Enum value)
تقریبا از اسامی اونها مشخص هست که چه کاری انجام می دهند. علاوه بر این برای هر کدام یک توضیح هم جهت سهولت استفاده نوشتم.

این کلاسها رو از اینجا دانلود کنید: دانلود و یا دانلود
لینک سایر متد ها:
متدهای اضافه شونده برای DateTime
متد هایی برای مرتب سازی IList
IList Randomization
اضافه شونده ها برای IEnumrable غیر جتریک

 

نظر خود را بیان کنید